Skocz do zawartości
Szukaj w
  • Więcej opcji...
Znajdź wyniki, które zawierają...
Szukaj wyników w...
Reiv

Test preferencji wyznaniowych

Rekomendowane odpowiedzi

1. A więc wchodzimy na ten link: http://www.beliefnet.com/Entertainment/Quizzes/BeliefOMatic.aspx
2. Klikamy "Get Started"
3. Podajemy swój adres email na jaki przesłane nam zostaną rozwiązanie szczegółowe.
4. Wypełniamy test

Przetłumaczone pytania i odpowiedzi po polsku:

1. Jaka jest liczba i natura boskości (Boga, bogów, wyższych mocy)?

- Tylko jeden Bóg - cielesny duch (posiada ciało), najwyższy, osobowy Bóg Wszechmogacy, Stwórca.
- Tylko jeden Bóg - niecielesny duch (nie posiada ciała), najwyższy, osobowy Bóg Wszechmogacy, Stwórca.
- Wielu osobowych bogów (lub bogiń) uznawanych jako oblicza jednego Boga i/lub jako osobne bóstwa.
- Najwyższa siła jest bezosobową Ostateczną Rzeczywistością (albo życiową siłą, ostateczną prawdą, porządkiem kosmicznym, absolutnym szczęściem, uniwersalną duszą), która jest we wszystkim i/lub przenika wszystko.
- Najwyższy byt jest zarówno wieczną, bezosobową, bezkształtną Ostateczną -Rzeczywistością, jak i osobowym Bogiem (lub bogami).
- Nie ma Boga lub najwyższej siły. Albo nie jestem pewien. Albo nie jest to dla mnie ważne.
- Żadne z powyższych.

2. Czy jest ludzkie wcielenie (wcielenia) Boga (albo bogów/bogiń)?
- Bóg jest (lub bogowie/boginie są) najwyższe i nie mają wcieleń.
- Jest jedno wcielenie.
- Jest wiele (lub niezliczenie wiele) wcieleń.
- Nie ma żadnych szczególnych wciele, gdyż Bóg jest wszystkim i wszystko jest Bogiem (lub -Bóg jest we wszystkim).
- Nie ma wcieleń, gdyż nie ma Boga. Albo nie jestem pewien. Albo nie jest to dla mnie ważne.
- Żadne z powyższych.

3. Jakie jest źródło fizycznego wszechświata i życia na ziemi?
- Jak w Księdze Rodzaju Bóg stworzył dojrzały wszechświat i dojrzałe formy życia z niczego w mniej niż 7 dni, mniej niż 10.000 lat temu.
- Jak w Księdze Rodzaju, ale "dzień" to nie 24 godziny, być może odwołuje się do tysięcy (lun milionów) lat, lub faz stworzenia.
- Bóg stwarza i kontroluje zjawiska odkryte przez naukowców. Albo istnieją inne duchowe wytłumaczenia, nie bedące w konflikcie z naukowymi odkryciami.
- Cała materia i formy życia są manifestacjami (lub iluzjami) wiecznego Absolutu (Ostatecznej Prawny, Uniwersalnej Duszy lub Umysłu itp.).
- Jedynie naturalne siły (jak ewolucja) i żaden Stwórca ani duchowa siła. Albo nie jestem pewien. Albo nie jest to dla mnie ważne.
- Żadne z powyższych.

4. Co się dzieje z ludźmi po śmierci?
- Dusze są sądzone niezwłocznie jako zapowiedź nieba lub piekła. Przy sądzie ostatecznym Bóg (lub Chrystus) ożywi i skarze wszystkich na niebo lub piekło. (Lub dusze moją być też skazane na karę i/lub oczyszczenie przed niebem).
- Śmierć powoduje nieświadomość dopóki, podczas sądu ostatecznego, Bóg (lub Chrystus) nie wzniesie dobrych do nieba; wskrzesi i zniszczy złym na ziemi; zwróci prawym raj na ziemi na wieczność.
- Dusze nie przeżywają śmierci. Bóg (lub Chrystus) ożywi prawych podczas sądu ostatecznego na wieczność w niebie lub ziemskim raju; zli pozostaną umarli.
- Duchowy rozwój duszy następuje dalej po śmierci tak, że wszyscy mogą w końcu doświadczyć nieopisanego szczęścia bliskości do Boga. Piekło nie jest miejscem, ale udręką wiecznego oddalenia od Boga.
- Następuje odrodzenie (powtarzające się nieskończenie lub dopóki jeśli wszystkie nauki życia zostaną nauczone jednoczy się z siłą życia, lub dopóki całkowite oświecenie i wieczne szczęście nie zostaną osiągnięte.
- Z pewnością jest życie po śmierci, ale nie wiadomo, jak wygląda, lub nie jest to ważne - tylko czyny za życia się liczą.
- Nie a życia po śmierci; nie ma duchowej egzystencji poza życiem; nie ma nieba ani piekła.
Albo nie jestem pewien. Albo nie jest to dla mnie ważne.
- Żadne z powyższych.

5. Dlaczego popełnia się zło na świecie?
- Ludzie odziedziczyli grzeszność lub uszkodzoną naturę lub skłonność ulegania pokusom Szatana od Adama i Ewy, którzy popełnili pierwotny grzech przeciwko Bogu.
- Złe postępowanie jest wynikiem danej przez Boga wolnej woli i słabej strony, lub skłonności to zaspakajania osobistych potrzeb, która czasem skutkuje złymi decyzjami (i/lub podległości pokusom Szatana).
- Ignorancja swojej prawdziwej egzystencji jako czysty duch i jako jedność w Uniwersalną Prawdą (albo duszą, umysłem itp.) może prowadzić do złego postępowania.
- Niesłuchanie głosu Boga, który mieszka we wszystkim, może prowadzić do złego postepowania.
- Egoizm (samolubstwo) prowadzi do żądzy, pożądania i przywiązania, co może prowadzić do szkodliwych myśli i zachowania, tj. chciwości, nienawiści i przemocy.
- Nie ma nadnaturalnych ani duchowych powodów. Naura ludzka, psychologia, socjologia, kryminologia itp. tłumaczą złe postępowanie. Albo nie jestem pewien. Albo nie jest to dla mnie ważne.
- Żadne z powyższych.

6. Obecność Szatana skutkuje w ciepieniu.
- Zgadzam się.
- Nie zgadzam się.
- Nie dotyczy.

7. Czemu jest tyle cierpienia na świecie? (zaznacz wszystkie pasujące)
- Pierwotne nieposłuszeństwo Adama i Ewy spowodowało, że ludzkość odziedziczyła śmiertelność, która zawiera cielesną niedoskonałość, chorobliwość i zepsucie.
- Cierpienie jest częścią Boskiej woli, planu lun stworzenia (aby zdyscyplinować, poddać testowi, wyzwaniu, wzmocnić wiarę, charakter, pobudzać do rozwoju moralnego lub dla celów, których nie znamy, lub nie możemy znać).
- Cierpienie jest stanem umysłu (albo iluzją); tylko nasza duchowa natura jest prawdziwa.
- Duchowa albo kosmiczna nierównowaga i dysharmonia może skutkować cierpieniem.
- Szkodliwe myśli i/lub czyny (chciwość, nienawiść i przemoc) w tym lub innym życiu powracają jako cierpienie (karma).
- Żadne z powyższych; ludzkie cierpienie nie ma nic wspólnego z nadnaturalnym lub karmą.

Odpowiedz na pytania 8-12 w jaki sposób wierzysz, że można osiągnąć zbawienie, uniesienie, wieczną nagrodę, duchową wolność/oświecenie, duchową harmonię, zjednoczenie z Bogiem itp.

8. Czcić:
- Najwyższą Moc, Boga lub Bogów.
- Boga - trzy osoby jednej istoty.
- Boga Ojca, Jego Syna, Świętego Ducha - każdego jako osobną istotę.
- Nie dotyczy.

9. Chrzest (lub inicjacja):
- Niezbędne.
- Nie niezbędne,
- Nie dotyczy.

10. Regularnie spowiadać się lub okazywać skruchę:
- Wszystkie grzechy/występki klerykowi.
- Wszystkie grzechy/występki, ale niekoniecznie klerykowi.
- Nie dotyczy.

11. Popełnianie dobrych czyny i współczucie jest:
- Potrzebne.
- Niepotrzebne.
- Nie dotyczy.

12. Wybierz wszystkie twierdzenia, które wyrażają twoje poglądy.
- Trzymaj się sztywno rytuałów, ćwiczeń, nakazów, przykazań, zakazów, praw, sakramentów lub zarządzeń wiary aby zostać nagrodzonym po życiu.
- Wszyscy, nawet źli, są nagradzani po życiu (np. ida do nieba, łączą się z Bogiem), jako że Bóg (Bogowie) jest nieskończenie dobry i wybaczający.
- Wyzbądź się pragnień, przywiązań i ignorancji albo wyzbądź się wszelkich nieczystości, aby w pełni uzyskać oświecenie.
- Naucz się wszystkich życiowych nauk poprzez ponowne urodzenia.
- Realizuj swoją prawdziwą naturę jako czysty duch (lub dusza) a nie ciało, jako jedność z Absolutem, Uniwersalną Duszą.
- Żyj bardzo skromnie; odrzuć ziemskie cele i własności.
- Wykorzystuj moc Ostateczności (Boga lub boskości) poprzez takie metody jak psychika, tarot, kryształy, magia.
- Ludzkość jest "ratowana" raczej poprzez ludzkie działania, niż poprzez religijne albo duchowe środki.

Odpowiedz na pytania 13-20 tak, jakbyś chciał(a), żeby twoja religia lub wiara do nich odnosiła.

13. Aborcja z wyboru powinna być akceptowana (nie uznawana za coś niemoralnego).
- Zgadzam się.
- Nie zgadzam się.
- Nie dotyczy.

14. Zachowania homoseksualne powinny być uznawane za niemoralne lub niezgodne z harmonią.
- Zgadzam się.
- Nie zgadzam się.
- Nie dotyczy.

15. Role kobiet i mężczyzn powinny myć z góry określone.
- Zgadzam się.
- Nie zgadzam się.
- Nie dotyczy.

16. Rozwody i/lub ponowne małżeństwa powinny być zakazane lub karane lub potępiane.
- Zgadzam się.
- Nie zgadzam się.
- Nie dotyczy.

17. Programy socjalne (np. równość, przeciwdziałanie biedzie, edukacja) powinny być fundamentalne.
- Zgadzam się.
- Nie zgadzam się.
- Nie dotyczy.

18. Brak przemocy (np. pacyfizm) powinien być fundamentalny.
- Zgadzam się.
- Nie zgadzam się.
- Nie dotyczy.

19. Modlitwa, medytacja lub duchowe praktyki leczące powinny być preferowane od konwencjonalnych metod leczniczych (we wszystkich poważnych stanach albo niektórych).
- Zgadzam się.
- Nie zgadzam się.
- Nie dotyczy.

20. Ochrona przyrody lub środowiska powinna być fundamentalna.
- Zgadzam się.
- Nie zgadzam się.
- Nie dotyczy.

Wpisujcie swoje wyniki!

[color=#FF0000]Your beliefs match closest with Hinduism![/color]

"DUC IN ALTUM! WYPŁYŃ NA GŁĘBIĘ! ZAWIERZ CHRYSTUSOWI, POKONAJ SŁABOŚĆ I ZNIECHĘCENIE, I NA NOWO: WYPŁYŃ NA GŁĘBIĘ! ODKRYJ GŁĘBIĘ WŁASNEGO DUCHA. WNIKAJ W GŁĘBIĘ ŚWIATA. PRZYJMIJ SŁOWO CHRYSTUSA ZAUFAJ MU I PODEJMIJ SWĄ ŻYCIOWĄ MISJĘ.”
 
Ludzie nowego wieku oczekują twego świadectwa.
 
Nie lękaj się!  Wypłyń na głębie!
Jest przy Tobie Chrystus.
Sercem obejmuje każdego i każdą z Was.

 

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Your beliefs match closest with Roman Catholicism!

Zgadzam się.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
No ja zaskoczony byłem wynikiem testu, że jednak mnie gdzieś przydzielił, bo mam dość oryginalne poglądy religijne.

"DUC IN ALTUM! WYPŁYŃ NA GŁĘBIĘ! ZAWIERZ CHRYSTUSOWI, POKONAJ SŁABOŚĆ I ZNIECHĘCENIE, I NA NOWO: WYPŁYŃ NA GŁĘBIĘ! ODKRYJ GŁĘBIĘ WŁASNEGO DUCHA. WNIKAJ W GŁĘBIĘ ŚWIATA. PRZYJMIJ SŁOWO CHRYSTUSA ZAUFAJ MU I PODEJMIJ SWĄ ŻYCIOWĄ MISJĘ.”
 
Ludzie nowego wieku oczekują twego świadectwa.
 
Nie lękaj się!  Wypłyń na głębie!
Jest przy Tobie Chrystus.
Sercem obejmuje każdego i każdą z Was.

 

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
A mnie już przy 5 podejściu za każdym razem wiesza się na pytaniu 12 i dalej nic z tego .

Idealnie nieidealna

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Test działa normalnie, przed chwilą sprawdzałem.

"DUC IN ALTUM! WYPŁYŃ NA GŁĘBIĘ! ZAWIERZ CHRYSTUSOWI, POKONAJ SŁABOŚĆ I ZNIECHĘCENIE, I NA NOWO: WYPŁYŃ NA GŁĘBIĘ! ODKRYJ GŁĘBIĘ WŁASNEGO DUCHA. WNIKAJ W GŁĘBIĘ ŚWIATA. PRZYJMIJ SŁOWO CHRYSTUSA ZAUFAJ MU I PODEJMIJ SWĄ ŻYCIOWĄ MISJĘ.”
 
Ludzie nowego wieku oczekują twego świadectwa.
 
Nie lękaj się!  Wypłyń na głębie!
Jest przy Tobie Chrystus.
Sercem obejmuje każdego i każdą z Was.

 

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Mi też pada na 12 pytaniu, pewnie to z powodu odpowiedzi - jeśli nie są tendencyjne, odwołujące się do kilku największych religii na Ziemi, to wariuje ;)

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
No to mnie teraz zaskoczyłeś, jak będę miała wolną chwilę sprawdzeczy zadziała jak dam inną odpowiedź. Sprawdzałeś?

Idealnie nieidealna

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
W sumie to nie sprawdzałem innyh, próbowałem z 3 razy, potem odpuściłem, bo strasznie mi przycina net na tej stronce, mogę Ci np. podać jakie ja zaznaczałem odpowiedzi jeśli chcesz.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Najbardziej chyba w tym pytaniu 12 jest problem . Ja zaznaczyłam "- Ludzkość jest "ratowana" raczej poprzez ludzkie działania, niż poprzez religijne albo duchowe środki. "

Idealnie nieidealna

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Podajcie swoje odpowiedzi. Ja mogę zrobić test. Sprawdzimy czy rzeczywiście się zawiesza, bo mi strona działa bez zarzutu.

"DUC IN ALTUM! WYPŁYŃ NA GŁĘBIĘ! ZAWIERZ CHRYSTUSOWI, POKONAJ SŁABOŚĆ I ZNIECHĘCENIE, I NA NOWO: WYPŁYŃ NA GŁĘBIĘ! ODKRYJ GŁĘBIĘ WŁASNEGO DUCHA. WNIKAJ W GŁĘBIĘ ŚWIATA. PRZYJMIJ SŁOWO CHRYSTUSA ZAUFAJ MU I PODEJMIJ SWĄ ŻYCIOWĄ MISJĘ.”
 
Ludzie nowego wieku oczekują twego świadectwa.
 
Nie lękaj się!  Wypłyń na głębie!
Jest przy Tobie Chrystus.
Sercem obejmuje każdego i każdą z Was.

 

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Tylko z tego co pamiętam, to tłumaczenie nie wszędzie oddawało to, o czym była mowa w oryginale, no ale już podaje ;)

1. 3)
2. 3)
3. 3)
4. Tu mam problem, bo pasuje mi i 5) i 6), ale niech będzie to co zaznaczałem do tej pory - 6)
5. 6)
6. 3)
7. 2)
8. 4)
9. 3)
10. 3)
11. 1)
12. Tu z kolei nic nie pasuje, ale niech już będzie to ostatnie, z powodu użytego tam słowa ,,raczej" ;)
13. 2)
14. 1)
15. 1)
16. 2)
17. 2) - co to ma do religii? Pomoc innym powinna wynikać z empatii, a nie z przymusu płacenia podatków na ten cel
18. 2) - tak, przyjdzie taki Hitler II i będziemy krzyczeć żeśmy pacyfistami - może się ze śmiechu udusi...
19. 3) - no bo co innego? religia nie powinna przymuszać do czegokolwiek - to że ja wole tak i siak, nie znaczy że każdy tak chce... :(
20. 1)

No i komentarz do pytań 13-20:
Bardzo tendencyjne pytanie, są religie które nie regulują tych kwestii, wynikają one z osobistych przekonań, z reszta wszystkie pytania widać że nastawione na 4,5 głównych pogladow religijnych.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Zrobiłem test.
Diobeł wyszło Ci - Unitarian Universalism, czyli unitarianizm uniwersalistyczny.

[i]Wyznajemy liberalną, bezdogmatyczną religię, która nie dąży do formalizacji i stworzenia kolejnego związku wyznaniowego, lecz pragnie głosić i wprowadzać następujące idee:

1) Bóg istnieje i jest Jeden,

2) Bóg ten jest Bogiem wszystkich ludzi, bez względu na wyznawaną religię, na rasę, kulturę czy pochodzenie,

3) Każdy ma prawo wierzyć i rozumieć Boga na swój własny sposób,

4) Przyrodzony rozum ludzki powinien być decydentem w sprawach wiary,

5) Wiara i duchowość są człowiekowi potrzebne i mają jemu służyć (zarówno osobom indywidualnym jak i całej ludzkości),

6) Wiara powinna przekładać się na miłość do każdego człowieka i etyczne życie,

7) Wojna i przemoc są złe.[/i]


Ze strony unitarian http://www.unitarianie.pl/kim-jestesmy

"DUC IN ALTUM! WYPŁYŃ NA GŁĘBIĘ! ZAWIERZ CHRYSTUSOWI, POKONAJ SŁABOŚĆ I ZNIECHĘCENIE, I NA NOWO: WYPŁYŃ NA GŁĘBIĘ! ODKRYJ GŁĘBIĘ WŁASNEGO DUCHA. WNIKAJ W GŁĘBIĘ ŚWIATA. PRZYJMIJ SŁOWO CHRYSTUSA ZAUFAJ MU I PODEJMIJ SWĄ ŻYCIOWĄ MISJĘ.”
 
Ludzie nowego wieku oczekują twego świadectwa.
 
Nie lękaj się!  Wypłyń na głębie!
Jest przy Tobie Chrystus.
Sercem obejmuje każdego i każdą z Was.

 

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Jak kulą w płot (choć przyznam, że dzięki temu testowi dowiedziałem się o nowym ,,czymś"). Pierwsze stwierdzenie już mnie na wstępie dyskfalifikuje ;) Choć z kilkoma mniej więcej mogę się zgodzić.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
W co wierzysz w kwestii Boga?
[quote]dowiedziałem się o nowym ,,czymś"[/quote] Też się dowiedziałem dzięki temu testowi, że istnieje grupa ludzi "liberalnej religii", jak unitaranie.

"DUC IN ALTUM! WYPŁYŃ NA GŁĘBIĘ! ZAWIERZ CHRYSTUSOWI, POKONAJ SŁABOŚĆ I ZNIECHĘCENIE, I NA NOWO: WYPŁYŃ NA GŁĘBIĘ! ODKRYJ GŁĘBIĘ WŁASNEGO DUCHA. WNIKAJ W GŁĘBIĘ ŚWIATA. PRZYJMIJ SŁOWO CHRYSTUSA ZAUFAJ MU I PODEJMIJ SWĄ ŻYCIOWĄ MISJĘ.”
 
Ludzie nowego wieku oczekują twego świadectwa.
 
Nie lękaj się!  Wypłyń na głębie!
Jest przy Tobie Chrystus.
Sercem obejmuje każdego i każdą z Was.

 

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Ja kiedyś robiłam ten test: http://selectsmart.com/religion/

Moje wyniki:

1. Neo-Pagan (100%)
2. Taoism (88%)
3. New Age (85%)
4. Unitarian Universalism (84%)
5. Secular Humanism (70%)
6. Mahayana Buddhism (67%)
7. Liberal Quakers - Religious Society of Friends (65%)
8. Hinduism (65%)
9. New Thought (57%)
10. Theravada Buddhism (55%)
11. Sikhism (53%)
12. Jainism (53%)
13. Mainline - Liberal Christian Protestants (47%)
14. Non-theist (46%)
15. Christian Science Church of Christ, Scientist (44%)
16. Reform Judaism (43%)
17. Scientology (40%)
18. Orthodox Quaker - Religious Society of Friends (27%)
19. Church of Jesus Christ of Latter-Day Saints (Mormons) (18%)
20. Jehovahs Witness (15%)
21. Bahai (12%)
22. Orthodox Judaism (12%)
23. Seventh Day Adventist (11%)
24. Mainline - Conservative Christian Protestant (10%)
25. Eastern Orthodox (10%)
26. Roman Catholic (10%)
27. Islam (0%)

Sądzę, że całkiem dobrze wyszło. Pokrywa się raczej z tym jakie mam poglądy.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Mi wyszedł uniwersalizm, który został już wyżej wspomniany. Wszystkie religie poniżej 6%.

Carpe diem!

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.


×
×
  • Dodaj nową pozycję...