Skocz do zawartości

poszept

V.I.P.
 • Zawartość

  631
 • Rejestracja

 • Ostatnia wizyta

 • Wygrane w rankingu

  17

Zawartość dodana przez poszept

 1. poszept

  Woj. Podkarpackie

  Czarna – Kościół parafialny pw. Podwyższenia Krzyża Św. Jedna z największych wsi bieszczadzkich lokowana na podstawie przywileju Stanisława Kmity 18 listopada 1505 roku przez Andrzeja Wyderkę na prawie wołoskim, na surowym korzeniu.Przez wieki dominowała w niej ludność wyznania grekokatolickiego, ale mieszkali tu również rzymokatolicy oraz Żydzi. Tragiczne zmiany w życiu wsi spowodowały burzliwe czasy II wojny światowej. We wrześniu 1939 roku Czarna znalazła się pod okupacją sowiecką, a od czerwca 1941 roku do września 1944 roku pod okupacją hitlerowską. W latach 1944-1951 należała do ZSRR i dopiero po zmianie granic wróciła do Polski. Te wydarzenia doprowadziły do wysiedlenia ludności tubylczej w głąb Ukrainy, a Czarną zamieszkali wygnańcy z Sokalszczyzny, którzy przybyli tutaj wraz z księdzem Edwardem Godlewiczem z Waręża. Dzięki nim ocalała pozostawiona cerkiew pw. Wielkiego Męczennika Dymitra, która od 1951 roku zaczęła służyć ludziom jako kościół parafialny pw. Podwyższenia Krzyża Świętego. Przesiedleńcy przywieźli ze sobą piękne rzeźby ukrzyżowanego Chrystusa, Matki Bożej, Św. Jana, Św. Piotra i Św. Pawła, które umieścili w nawie poprzecznej świątyni. Kościół, dawna cerkiew jest to trójdzielna budowla z roku 1834, kryta dwuspadowymi o zróżnicowanych kalenicach dachami. O latynizacji świątyni, uleganiu aktualnym formom stylowym, świadczy klasycystyczny sześciokolumnowy portyk, na którym wspiera się trójkątny przyczółek. Wewnątrz zachował się kompletny oryginalny ikonostas, jedynie carskie wrota, pochodzące z XVII w., znajduje się w Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. W 1967 roku w czasie prac remontowych część ikonostasu przesunięto na tylną ścianę nawy głównej, poza ołtarz.
 2. poszept

  takie byle co....

  śpiew starych drzew
 3. poszept

  Cieszyn

  Parafia pw. Świętej Marii Magdaleny – parafia rzymskokatolicka znajdująca się w Cieszynie. Należy do dekanatu Cieszyn diecezji bielsko-żywieckiej. Jest to najstarsza parafia w Cieszynie, erygowano ją już w XIII wieku. Pierwotny kościół parafialny, drewniany, mieścił się w miejscu dzisiejszego Teatru im. A. Mickiewicza na Placu Teatralnym. W pierwszej połowie XVI wieku cieszyński książę Kazimierz II przebudował go na murowany. W okresie reformacji, w 1545 r. gdy samodzielną władzę obejmował książę Wacław III Adam, miasto miało już przeważający charakter luterański. Po epidemii "morowego powietrza" w mieście założono cmentarz i wybudowano na nim z fundacji Katarzyny Sydonii kościół cmentarny św. Trójcy, początkowo o charakterze drewnianym i ewangelickim. W 1594 r. przebudowany został na murowany w stylu gotyckim. W 1610 roku książę Adam Wacław zmienia wyznanie na katolickie i odbiera ewangelikom kościół parafialny, okresowo zostawiając kościół św. Trójcy. Po pożarze miasta w 1789 r. kościół parafialny na obecnym Placu Teatralnym nie został już odbudowany. W tym samym roku Dominikanie opuścili na zawsze Cieszyn, a klasztorny kościół pw. Najświętszej Maryi Panny został przekazany parafii św. Marii Magdaleny i stał się nowym kościołem parafialnym.
 4. poszept

  woj. świętokrzyskie

  Ciekoty - dworek Żeromskiego Dworek Stefana Żeromskiego - budynek stylizowany na dwór szlachecki z końca XIX wieku. Mieści wystawę stałą, poświęconą życiu i twórczości Stefana Żeromskiego, w ramach której prezentowane są m.in. portrety i zdjęcia pisarza oraz pamiątki po rodzinie, a także dawne meble i sprzęty. Część zbiorów stanowi depozyt Muzeum Narodowego w Kielcach oraz Muzeum Wsi Kieleckiej. Centrum Edukacyjne Szklany Dom - obiekt posiadający pomieszczenia, służące wystawom czasowym oraz działalności kulturalnej oraz oświatowej. Centrum organizuje m.in. zajęcia edukacyjne, związane z osobą Stefana Żeromskiego, imprezy turystyczne (rajdy), zajęcia taneczne oraz teatralne (Teatr Kapitalny). W obiekcie znajdują się również: sala widowiskowa, informacja turystyczna, wypożyczalnia rowerów oraz pokoje gościnne. W sąsiedztwie budynków Centrum znajduje się letni amfiteatr. Centrum jest obiektem całorocznym, czynnym codziennie, za wyjątkiem poniedziałków. Wstęp do Dworku jest płatny. W 2011 roku Centrum otrzymał pierwszą nagrodę w konkursie "Przyjazna Wieś 2011", organizowanym przez Krajową Sieć Obszarów Wiejskich oraz\ Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w kategorii "najlepszy projekt w zakresie infrastruktury społecznej zrealizowany na obszarach wiejskich przy wsparciu środków unijnych".
 5. Kosciól p.w. P. Jezusa Milosiernego i Sw. Andrzeja Apostola. Zbudowany w stylu neogotyckim w latach 1901-1903 wg projektu inzyniera architekta Jan Sas - Zubrzyckiego. Jest murowany z cegly i kamienia, trzynawowy, bazylikowy z transeptem i zamknietym trójbocznie prezbiterium. Po obydwu stronach prezbiterium znajduja sie zakrystie. Od frontu kwadratowa wieza z przedsionkiem w przyziemiu. Wnetrze nakryte sklepieniami krzyzo­wymi. Arkady miedzynawowe i okna ostrolukowe. Bogaty detal architek­toniczny neogotycki. Dachy siodlowe i pulpitowe, nad nawa wysmukla wiezyczka na sygnaturke. Wieza na­kryta wysokim helmem w ksztalcie iglicy. W glównym oltarzu kosciola w Ciezkowicach znajduje sie otaczany niezwykla czcia wiernych obraz Pana Jezusa Milosiernego zwany obrazem „Ecce Homo".
 6. poszept

  Chroberz

  Pałac został wzniesiony w latach 1857-1860, przebudowany w 1889 r. Zaprojektował go wybitny architekt Henryk Marconi dla margrabiego Aleksandra Wielopolskiego. Pierwotne pałac przeznaczony był na bibliotekę, którą pieczy margrabiego powierzył Konstanty Świdziński. Jednak w późniejszym czasie pałac stał się siedzibą rodu Wielopolskich.
 7. poszept

  takie byle co....

  a może na spacer do ogródka?
 8. poszept

  takie byle co....

  co masz dla mnie?
 9. poszept

  takie byle co....

  wyszłam za mąż - zaraz wracam 🙂
 10. poszept

  Chęciny

  Papież Urban V bullą, wydaną na prośbę króla Kazimierza Wielkiego, dnia 5 marca 1367 r., pozwolił na założenie klasztoru franciszkańskiego w Chęcinach. Datą fundacji jest 1368 rok. W r. 1605 Stanisław z Ruszczy Branicki, miecznik królewski, starosta chęciński i lelowski, odbudował kościół i klasztor dla 17 zakonników oraz wybudował przy krużgankach kaplicę św. Leonarda. W dniu 1 kwietnia 1657 r., na Wielkanoc, wojska księcia siedmiogrodzkiego Jerzego Rakoczego, oraz Bohdana Chmielnickiego i króla szwedzkiego Karola Gustawa, zniszczyły Chęciny, a w klasztorze ponieśli śmierć trzej franciszkanie: o. Walenty Kościerski z Halicza, o. Florian Zieliński, spowiednik ss. Klarysek i najmłodszy o. Andrzej Cybulski. Ciała zabitych pochowano pod kaplicą św. Leonarda, a w 1720 r. wmurowano obok wejścia do tej kaplicy tablicę marmurową z informacją o męczeństwie. Po tych zniszczeniach klasztor odbudowano. Do tej odbudowy przyczynił się Piotr Tęgoborski wraz z małżonką Eleonorą Katarzyną. Następnie w r. 1668, dzięki staraniom gwardiana Szymona Boratyńskiego i pomocy finansowej Stefana Bidzińskiego, kasztelana sandomierskiego (później starosty chęcińskiego) odbudowana została część mieszkalna dla zakonników.
 11. poszept

  takie byle co....

  pata taj, pojedziemy w piękny kraj !
 12. poszept

  takie byle co....

  smaczne musi być !!
 13. poszept

  takie byle co....

  słusznie zauważył earl - wiatrak
 14. poszept

  takie byle co....

  może będzie z niej artystka?
 15. Teren parowozowni założonej pod koniec XIX wieku, w której w latach świetności stacjonowało 80 parowozów, to miejsce, gdzie 100 lat później powstał skansen historii kolejnictwa. Na stale poszerzaną ekspozycję składają się parowozy, lokomotywy elektryczne i spalinowe, wagony oraz tabor specjalny taki jak żurawie, pługi śnieżne itp. Część eksponatów utrzymanych jest w stanie pełnej sprawności. Skansen w Chabówce jest nie tylko największą tego typu ekspozycją w Polsce, ale także najczęściej odwiedzaną. Obecnie Skansen znajduje się w strukturach PKP Cargo S.A..
 16. poszept

  takie byle co....

  A muzyczka ino, ano, A muzyczka rżnie! Bo przy tej muzyczce Goście bawią się /wesoło!/ Wszystko jedno czy to męska, Czy to damska jest! Byle tylko rżnęła fest, taj fest!
 17. poszept

  Woj. Podkarpackie

  no to muszę być nienormalny - bo żyje i żyję i końca nie ma 😄
 18. poszept

  Woj. Podkarpackie

  Bystrzyca Kościół pw. św. Franciszka z Asyżu − zbudowany w latach 1932-1935 według projektu Zdzisława Mączeńskiego; drewniany w tradycji dawnego budownictwa regionalnego, konstrukcji zrębowo-słupowej, kryty blachą. Wieża o konstrukcji słupowo-ramowej z pozorną izbicą, zwieńczona ślepą latarnią z kopułką. Nawę i prezbiterium nakrywa dach wielopołaciowy z wieloboczną sygnaturką. Wnętrze nakryte jest częściowo stropem płaskim, a częściowo pozornym sklepieniem kolebkowym.
 19. poszept

  woj. świętokrzyskie

  Dlaczego? skąd ta wiadomośc?
 20. poszept

  Miejska Góra (716 m)

  A w dole Limanowa
 21. Kościół św. Leonarda w Busku-Zdroju - drewniana świątynia cmentarna wybudowana w 1699, w miejscu istniejącego tam wcześniej kościoła. Jest to budowla o konstrukcji zrębowej, jednonawowa, z węższym, zamkniętym wielobocznie prezbiterium, niewielką zakrystią od północy i kruchtą od zachodu. Dach jest gontowy, nad nawą i prezbiterium wspólny, dwuspadowy. Ściany są szalowane. We wnętrzu zwraca uwagę belka tęczowa z zachowaną fragmentarycznie polichromią oraz grupą ukrzyżowania. Na stropie prezbiterium zachowały się fragmenty późnobarokowej polichromii.
 22. poszept

  takie byle co....

  orzeł to czy smok?
 23. poszept

  takie byle co....

  Swoim mo­numen­talnym wyglądem spra­wiają że na­wet śmierć korzy się przed Nimi choć... Ona to spraw­czy­nią smutku.
 24. poszept

  takie byle co....

  dla oka i duszy - takie drobiazgi z targu staroci
 25. poszept

  takie byle co....

  Droga, którą idę, jest jak pierwszy własny wiersz; uczę się dopiero widzieć, świat jaki jest, uczę się dopiero świata, jaki jest.
×
×
 • Dodaj nową pozycję...